BILANCE VÝSLEDKŮ ZA CELÝ ROK 2008

Celkové bilance za rok 2008...