Adresa:

SK vzpírání Baník Haví°ov

U stadionu 2b
Haví°ov – Bludovice
736 01


I╚: 14614260
DI╚: CZ14614260
tel + fax: +420 596 411 517

sekretariat@vzpiranihavirov.cz

Mapa:

GPS: Loc: 49°46'10.056"N, 18°26'45.938"E

P°edseda klubu:


Adolf Cienciala  
tel: +420 777 939 131
prezident@vzpiranihavirov.cz

manager:  

Bc. Dalibor Klimša  
tel: +420 608 713 029
manager@vzpiranihavirov.cz


╚lenové výboru:


Leoš Lukaštík  
tel: +420 608 400 275
lukei@volny.cz


Trené°i klubu:

trener@vzpiranihavirov.cz


trenér junior¨ a muר - Libor Jakša    
tel: +420 602 528 766

trenér junior¨ - Michal MiŔka  

tel: +420 775 711 318

trenér ml. a st. ×ák¨ - Miloš Kopecký  
tel: +420 604 239 806
   


Sekretariát:

sekretariat@vzpiranihavirov.cz

Masé°i:

Josef Zavadil  


Webmaster:

Email na Webmastera