Novinky

Nové hmotnostní kategorie platné od 1. ledna 2019

Nové hmotnostní kategorie

Klikněte na tabulku pro zvětšení

Sinclairův koeficient 2017 – 2020

K jeho úpravě dochází v každém olympijském roce a začíná platit vždy k prvnímu dni prvního měsíce roku následujícího po olympijských hrách. Odkaz na výpočet (kalkulátor) Sinclairova koeficientu zde anebo zde, více informací o Sinclairově koeficientu zde. Rok 2020 byl sice Olympijským rokem, avšak Olympiáda byla z důvodu pokračující pandemie coronaviru odložena, co se týká Sinclairova koeficientu pro období 2021 – 2023, tak ten ještě nebyl stanoven.