Sinclairův koeficient

K jeho úpravě dochází v každém olympijském roce a začíná platit vždy k prvnímu dni prvního měsíce roku následujícího po olympijských hrách. Rok 2020 byl sice Olympijským rokem, avšak Olympiáda byla z důvodu pokračující pandemie coronaviru odložena, co se týká Sinclairova koeficientu pro období 2021–2023, tak ten ještě nebyl stanoven. Více informací zde.