Výsledky roku 1990

Tento rok byl pro oddíl s ohledem na novou ekonomickou situaci (zrušení státní dotace – SVS Vítkovice) velmi náročný. V celostátní lize mužů jsme získali 2. místo. V národní lize 3. místo, v dorostenecké lize 4. místo. Za „A“ družstvo mužů startovali: Rusnyak, Marčan, M. Papšík, Ing. Pešat, Kopecký, Jakša, Veselík, Bolom, Krol a Gregor. Mistry ČR a ČSFR se stali: 60 kg Rusnyak 240 kg, 67,5 kg M. Marčan 252,5 kg, 75 kg M.Papšík 270 kg, 82,5 kg M.Kopecký 312,5 kg, 110 kg V.Bolom 337,5 kg, + 110 kg V.Gregor 330 kg, druhý dvakrát Pešat do 75 kg 285 kg (130 a 155). Junioři: 75 kg Somol 267,5 kg, 82,5 kg R.Veselík 2x 250, 257,5 kg, do 90 kg R. Jakša 250 kg. Dorost: do 82,5kg R.Fuks 265 kg. Žáci: Jan Šourek, Roman Lende, Robert Khek, Roman Štěrba, Daniel Knybel. Turnaj Družby – Tbilisi: do 110 kg 4. místo Bolom. Dunajský pohár juniorů – Souvems: 6. místo do 75 kg Somol 267,5 kg, do 82,5 kg Veselík 262,5 kg 7. místo. ME mužů – Albork: 5. místo do 110 kg P.Krol 355 kg. V oddíle byla svěřena trenérská péče o muže panu Brzoskovi, Vondrákovi, Pásztorovi a Pacholovi, o dorost panu Šrámkovi, o žáky panu Švandovi, Khekovi a Otavovi. Oddíl uspořádal 1. ročník populární soutěže „TOP 12“. Jedná se o soutěž v nadhozu s kulturně společenským programem.